Bezoek ook deze websites:

Historische gegevens
RaalteBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

17,0°C 17,8°C Wind from WSWWSW@51,8 km/h - 1014,8hPa - 4,3ft 20km

16,7°C 17,3°C Wind from WSWWSW@48,2 km/h - 1016,4hPa - 6,2ft 20km

16,2°C 16,6°C Wind from WW@42,5 km/h - 1017,1hPa - - -

-°C - Wind from WW@44,6 km/h - 1000,6hPa +6,0hPa - 20km

15,7°C - Wind from WW@35,3 km/h - 1012,2hPa +4,2hPa 7,9ft 20km

15,8°C - Wind from WSWWSW@38,9 km/h - 1011,2hPa +3,4hPa 6,9ft 50km

14,9°C - Wind from SESE@64,8 km/h - 997,8hPa -3,4hPa 13,1ft 2km

14,2°C - Wind from SESE@57,6 km/h - 996,8hPa -3,0hPa 12,1ft 4km

-°C - Wind from SESE@59,4 km/h - 998,8hPa -2,8hPa - 4km

14,6°C 15,2°C Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1015,3hPa - 9,8ft 20km

10,2°C - Wind from WW@51,8 km/h - 996,2hPa +1,6hPa - -

-°C 16,5°C Wind from WW@38,9 km/h - 1011,6hPa - - -

11,5°C 13,1°C Wind from SSWSSW@20,5 km/h - 994,2hPa - - -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 17,0°C, Water: 17,8°C, Wind: WSW@51,8km/h, Baro: 1014,8hPa, Waves:  4,3ft Greenwich Lightship at 18:00: Air:. 16,7°C, Water: 17,3°C, Wind: WSW@48,2km/h, Baro: 1016,4hPa, Waves:  6,2ft Channel Lightship at 18:00: Air:. 16,2°C, Water: 16,6°C, Wind: W@42,5km/h, Baro: 1017,1hPa, Anasuria AWS at 18:00: Wind: W@44,6km/h, Baro: 1000,6hPa (+6,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 15,7°C, Wind: W@35,3km/h, Baro: 1012,2hPa (+4,2), Waves:  7,9ft Clipper AWS at 18:00: Air:. 15,8°C, Wind: WSW@38,9km/h, Baro: 1011,2hPa (+3,4), Waves:  6,9ft Beryl A AWS at 18:00: Air:. 14,9°C, Wind: SE@64,8km/h, Baro: 997,8hPa (-3,4), Waves:  13,1ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 14,2°C, Wind: SE@57,6km/h, Baro: 996,8hPa (-3,0), Waves:  12,1ft North Sea at 18:00: Wind: SE@59,4km/h, Baro: 998,8hPa (-2,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 18:00: Air:. 14,6°C, Water: 15,2°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1015,3hPa, Waves:  9,8ft North Sea at 18:00: Air:. 10,2°C, Wind: W@51,8km/h, Baro: 996,2hPa (+1,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. K2 Buoy at 18:00: Water: 16,5°C, Wind: W@38,9km/h, Baro: 1011,6hPa, No recent reports. K5 Buoy at 18:00: Air:. 11,5°C, Water: 13,1°C, Wind: SSW@20,5km/h, Baro: 994,2hPa,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 17,0 17,8 WSW Wind from WSW 51,8 1014,8 - 4,3 20
62305 Greenwich Lightship 18:00 16,7 17,3 WSW Wind from WSW 48,2 1016,4 - 6,2 20
62103 Channel Lightship 18:00 16,2 16,6 W Wind from W 42,5 1017,1 - - -
62164 Anasuria AWS 18:00 - - W Wind from W 44,6 1000,6 +6,0 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 15,7 - W Wind from W 35,3 1012,2 +4,2 7,9 20
62144 Clipper AWS 18:00 15,8 - WSW Wind from WSW 38,9 1011,2 +3,4 6,9 50
63110 Beryl A AWS 18:00 14,9 - SE Wind from SE 64,8 997,8 -3,4 13,1 2
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 18:00 14,2 - SE Wind from SE 57,6 996,8 -3,0 12,1 4
63117 North Sea 18:00 - - SE Wind from SE 59,4 998,8 -2,8 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 14,6 15,2 WSW Wind from WSW 27,7 1015,3 - 9,8 20
62114 North Sea 18:00 10,2 - W Wind from W 51,8 996,2 +1,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046K7 BuoyNo recent reports.
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 18:00 - 16,5 W Wind from W 38,9 1011,6 - - -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 18:00 11,5 13,1 SSW Wind from SSW 20,5 994,2 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org