Bezoek ook deze websites:

Historische gegevens
RaalteBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,4°C 14,0°C Wind from NNENNE@24,1 km/h - 1022,9hPa +0,2hPa 0,7ft 20km

13,6°C 13,0°C Wind from NN@16,6 km/h - 1022,3hPa +0,0hPa 2,6ft 20km

-°C - Wind from WW@1,8 km/h - 1022,2hPa +0,6hPa - 20km

13,1°C - Wind from NENE@9,4 km/h - 1023,7hPa +0,0hPa 2,6ft 9km

13,2°C - Wind from NN@5,4 km/h - 1023,5hPa +0,2hPa 2,0ft 20km

14,0°C - Wind from NWNW@13,0 km/h - 1020,5hPa +1,3hPa 6,9ft 20km

10,6°C - Wind from WNWWNW@13,0 km/h - 1018,1hPa +1,8hPa 8,5ft 50km

-°C - Wind from WW@16,6 km/h - 1018,4hPa +1,8hPa - 20km

14,5°C 14,8°C Wind from SSWSSW@9,4 km/h - 1022,6hPa - 5,9ft 20km

11,2°C - Wind from SSESSE@3,6 km/h - 1020,9hPa +0,5hPa - -

9,4°C - Wind from SS@18,4 km/h - 1017,2hPa - 10,2ft -

-°C 14,2°C Wind from SWSW@33,5 km/h - 1017,2hPa - - -

10,3°C 10,6°C Wind from SESE@42,5 km/h - 1006,0hPa -4,8hPa 9,8ft -

Sandettie Lightship at 12:00: Air:. 14,4°C, Water: 14,0°C, Wind: NNE@24,1km/h, Baro: 1022,9hPa (+0,2), Waves:  0,7ft No recent reports. Channel Lightship at 12:00: Air:. 13,6°C, Water: 13,0°C, Wind: N@16,6km/h, Baro: 1022,3hPa (+0,0), Waves:  2,6ft Anasuria AWS at 12:00: Wind: W@1,8km/h, Baro: 1022,2hPa (+0,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 12:00: Air:. 13,1°C, Wind: NE@9,4km/h, Baro: 1023,7hPa (+0,0), Waves:  2,6ft Clipper AWS at 12:00: Air:. 13,2°C, Wind: N@5,4km/h, Baro: 1023,5hPa (+0,2), Waves:  2,0ft Beryl A AWS at 12:00: Air:. 14,0°C, Wind: NW@13,0km/h, Baro: 1020,5hPa (+1,3), Waves:  6,9ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 12:00: Air:. 10,6°C, Wind: WNW@13,0km/h, Baro: 1018,1hPa (+1,8), Waves:  8,5ft North Sea at 12:00: Wind: W@16,6km/h, Baro: 1018,4hPa (+1,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 12:00: Air:. 14,5°C, Water: 14,8°C, Wind: SSW@9,4km/h, Baro: 1022,6hPa, Waves:  5,9ft North Sea at 12:00: Air:. 11,2°C, Wind: SSE@3,6km/h, Baro: 1020,9hPa (+0,5), No recent reports. K7 Buoy at 12:00: Air:. 9,4°C, Wind: S@18,4km/h, Baro: 1017,2hPa, Waves:  10,2ft No recent reports. K2 Buoy at 12:00: Water: 14,2°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1017,2hPa, No recent reports. K5 Buoy at 12:00: Air:. 10,3°C, Water: 10,6°C, Wind: SE@42,5km/h, Baro: 1006,0hPa (-4,8), Waves:  9,8ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 12:00 14,4 14,0 NNE Wind from NNE 24,1 1022,9 +0,2 0,7 20
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 12:00 13,6 13,0 N Wind from N 16,6 1022,3 +0,0 2,6 20
62164 Anasuria AWS 12:00 - - W Wind from W 1,8 1022,2 +0,6 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 12:00 13,1 - NE Wind from NE 9,4 1023,7 +0,0 2,6 9
62144 Clipper AWS 12:00 13,2 - N Wind from N 5,4 1023,5 +0,2 2,0 20
63110 Beryl A AWS 12:00 14,0 - NW Wind from NW 13,0 1020,5 +1,3 6,9 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 12:00 10,6 - WNW Wind from WNW 13,0 1018,1 +1,8 8,5 50
63117 North Sea 12:00 - - W Wind from W 16,6 1018,4 +1,8 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 12:00 14,5 14,8 SSW Wind from SSW 9,4 1022,6 - 5,9 20
62114 North Sea 12:00 11,2 - SSE Wind from SSE 3,6 1020,9 +0,5 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 12:00 9,4 - S Wind from S 18,4 1017,2 - 10,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 12:00 - 14,2 SW Wind from SW 33,5 1017,2 - - -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 12:00 10,3 10,6 SE Wind from SE 42,5 1006,0 -4,8 9,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org