X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Luttenbergerweg, Hellendoorn

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 9 14.6 14.6 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
18-05-20242541638111920314163Umiarkowana jakość powietrza 
    
19-05-20242646588131716294158Umiarkowana jakość powietrza 
    
20-05-20242136466121623324046Dobra jakość powietrza
     
21-05-20242339527111420324752Umiarkowana jakość powietrza 
    
22-05-202423252579934363636Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 19-05-2024 08:00